Tydzień Mediacji w KPP w Lubartowie - Aktualności - KPP Lubartów

Aktualności

Tydzień Mediacji w KPP w Lubartowie

Data publikacji 12.10.2018

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie włączy się do wspólnych działań na rzecz promocji mediacji podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji. W dniach od 15 do 19 października 2018r., w godzinach: 10:00 – 14:00, w KPP w Lubartowie, będzie można uzyskać informacje w zakresie mediacji w sprawach karnych od pełniących dyżury funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego.

Wzorem lat ubiegłych w Polsce odbędzie się kolejna edycja działań na rzecz promowania mediacji. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 18 października 2018r., natomiast w dniach 15-19 października 2018r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji.

 

Czynny udział w tym wydarzeniu biorą sądy, prokuratury, jednostki Policji, ośrodki mediacyjne, kancelarie prawne, poradnie psychologiczne jak również placówki oświatowe z całej Polski. W trakcie organizowanych dyżurów, konferencji, warsztatów można uzyskać informacje dotyczące mediacji.

 

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone miedzy stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawianie w wyrządzonych przestępstwach szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

 

W związku z powyższym w dniach 15 – 19 października w godzinach od 10.00 do 14.00 w KPP w Lubartowie funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego będą pełnić dyżury informacyjne w zakresie mediacji w sprawach karnych.