Kierownictwo - KPP Lubartów

Kierownictwo

Kierownictwo

 

 

 p.o. Komendanta Powiatowego Policji
 
w Lubartowie
 
kom. Norbert Romanek