Kierownictwo - KPP Lubartów

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji

w Lubartowie

 insp. Marek Wrona

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
 
w Lubartowie
 
kom. Norbert Romanek