Kierownictwo - KPP Lubartów

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie

mł.insp. Andrzej Porczak

 

 

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
 
w Lubartowie
 
nadkom. Norbert Romanek