Wydział Kryminalny - KPP Lubartów

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie
 
Adres: 21 - 100 Lubartów, ul. Lubelska 57A
Kontakt (sekretariat):
tel. 081-852-62-04
 
Naczelnik Wydziału:
 
podinsp. Krzysztof Latusek
 
 
Zastępcy Naczelnika:
 
kom. Radosław Owczaruk 
kom. Michał Karpiński
 
 
Wydział Kryminalny zajmuje się zwalczaniem przestępstw kryminalnych, gospodarczych oraz poszukiwaniem przestępów i osób zaginionych.
Policjanci Wydziału Kryminalnego wykonują czynności zarówno operacyjne jak i procesowe. Utrzymują stałą współpracę z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego oraz Komisariatu Policji w Kocku i Posterunków Policji w powiecie lubartowskim. Osobiście realizują postępowania w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne i gospodarcze zaistniałe na terenie powiatu, należą do nich w szczególności:
  • postępowania o zabójstwa, rozboje i wymuszenia rozbójnicze,
  • postępowania o kradzieże i włamania o znacznych stratach bądź wieloczynowe,
  • postępowania o oszustwa i fałszerstwa,
  • postępowania dotyczące szeroko rozumianego obrotu gospodarczego,
  • postępowania w zakresie ochrony własności intelektualnej,
  • postępowania w zakresie przestępstw narkotykowych.