Wydział Ruchu Drogowego - KPP Lubartów

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie
 
Adres: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 57A
Kontakt (sekretariat):
tel. 81-852-62-20, 81-852-62-28
 
Naczelnik Wydziału:
 
nadkom. Marek Bocian
           
 
Podstawowym zadaniem policjantów Wydziału Ruchu Drogowego jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, w tym kontrola krajowego i międzynarodowego transportu osób i towarów.
 
Wydział Ruchu Drogowego dysponuje pięcioma radiowozami, a służba pełniona jest w dwuosobowych patrolach zmotoryzowanych. Patrole ruchu drogowego są kierowane do służby na drogi o największym natężeniu ruchu oraz w miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Policjanci ruchu drogowego zabezpieczają także uroczystości państwowe, kościelne oraz imprezy masowe odbywające się na drogach lub w obrębie dróg (w tym wyścigi kolarskie, biegi uliczne i inne).
 
W ramach struktury Wydziału ruchu drogowego funkcjonują:
  • zespół do spraw wypadków drogowych, którego zadaniem jest obsługa zdarzeń drogowych,
  • zespół opiniowania zmian organizacji ruchu drogowego, który opiniuje projekty zmian organizacji ruchu drogowego opracowywane przez zarządców dróg,
  • zespoły nadzoru nad drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, których zadaniem jest nadzór nad stanem dróg, ich prawidłowym oznakowaniem oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń inżynieryjnych służących do regulacji ruchem drogowym, a w szczególności wnioskowanie do odpowiednich zarządców dróg o usunięcie stwierdzonych braków i nieprawidłowości.
 
Ponadto wyznaczony policjant sprawuje bezpośredni nadzór nad stanem technicznym i oznakowaniem przejazdów kolejowych oraz zajmuje się wnioskowaniem do Polskich Kolei Państwowych o ewentualne zmiany w oznakowaniu i usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości.