Komenda - KPP Lubartów

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie 

Adres:  
ul. Lubelska 57A

21-100 Lubartów
tel. (81) 852-62-10, (81) 852-62-90
fax (81) 852-62-44

e-mail: dyzurni.kpplubartow@lu.policja.gov.pl

 


Komisariat Policji w Kocku

Komendant nadkom. Robert Filipowicz

Zastępca Komendanta: asp. szt. Marek Tarczyński

adres:

Kock, ul. Kościuszki 19
tel. 81 859-10-07
 

Komisariat Policji w Kocku swoim zasięgiem obejmuje teren gmin: Kock, Ostrówek, Jeziorzany i Firlej.


Posterunki:
 

Posterunek Policji - Kamionka - tel. 81 8526273    fax 81 8526274

Kierownik Posterunku: asp. szt. Mariusz Barszczewski

adres:

21-132 Kamionka

ul. Lubartowska 1

Posterunek Policji w Kamionce swoim zasięgiem obejmuje teren gmin: Kamionka, Michów i Abramów.


Posterunek Policji - Ostrów Lubelski - tel. 81 8526277    fax 81 8526278

Kierownik Posterunku: asp. szt. Daniel Jakubas

adres:

21-100 Ostrów Lubelski

ul. Partyzantów 14A

Posterunek Policji w Ostrowie Lubelskim swoim zasięgiem obejmuje teren gmin: Ostrów Lubelski, Uścimów i Niedźwiada.


Posterunek Policji - Michów - tel.81 8526275    fax 81 8526276

Kierownik Posterunku: asp. szt. Bogumił Szydełko

adres:

21-140 Michów

ul. Rynek I 16

Posterunek Policji w Michowie swoim zasięgiem obejmuje teren gminy Michów