Przemoc w Rodzinie - Przemoc w rodzinie - KPP Lubartów

Przemoc w rodzinie

Przemoc w Rodzinie

Co należy wiedzieć o przemocy w rodzinie ?

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.,

 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

Gdzie szukać pomocy?

Placówki świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w powiecie lubartowskim

 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie

         ul. Szaniawskiego 64
         tel. (81) 854 33 29, fax (81) 854 58 83

         strona: www.pcprlubartow.pl 

         e-mail:  sekretariat@pcprlubartow.pl

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie

         ul. 3 Maja 24A
         tel. (81) 855 44 50, fax (81) 855 45 47


          strona: www.mopslubartow.pl

          e-mail: przemoc@mops-lubartow.pl

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie

          ul. Lubelska 18A
          tel. (81) 855 20 13, fax (81) 854 59 01

          strona: www.gopslubartow.pl

          e-mail: gopslubartow@poczta.onet.pl 

 

 • Stowarzyszenie „ALWERNIA ‐ Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny"
  ul. Lubelska 32, 21-100 Lubartów
  tel. +48 506 183 304
  e-mail: alwernia.lubartow@gmail.com

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie
  ul. Szaniawskiego 64
  tel. +48 798 749 334; +48 690 631 290; +48 690 631 291
  e-mail: sil@lubartow.org 

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny

         ul. 22 Lipca 2, 21-143 Abramów

         tel.  (81) 852 50 16, fax (81) 852 50 16

         strona: www.abramow.e.urzad.eu

         e-mail: abramowug@poczta.fm

 • Zespół Interdyscyplinarny w Firleju
  ul. Rynek 1, 21-136 Firlej
  (81) 857 55 39
  e-mail: ops@firlej.pl

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany
  tel. (081) 857 81 03, fax (81) 857 81 03
  e-mail: biuro@opsjeziorzany.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Kamionka
  ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka
  tel. (81) 852 70 34, fax (81) 852 70 58
  e-mail: kamionka@ops.pl

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocku 
  ul. Jana Pawła II 29
  tel. (81) 859 12 56, fax (81) 859 10 59
  e-mail: opskock@lublin.home.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  ul. Tysiąclecia 2, 21-140 Michów
  tel. (81) 8510286, fax (81) 8566001
  e-mail: opsmichow@op.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Niedźwiada Kolonia 43A, 21-104 Niedźwiada
  tel. (81) 851 22 20, fax (81) 851 22 20
  e-mail: ops@niedzwiada.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rdzinie w Ostrówku Kolonii

         Ostrówek Kolonia 32, 21-102 Ostrówek
         tel. (81) 856 20 20, fax (81) 856 20 20

         strona: www.ops.ostrowek.pl

         e-mail: ops@ostrowek.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny
  ul. Partyzantów 14, 21-110 Ostrów Lubelski
  tel. (81) 852 05 29, fax (81) 852 05 29
  e-mail: agnieszka.opsostrow@poczta.onet.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Serniki
  Serniki 1A, 21-107 Serniki
  tel. (81) 855 04 65, 855 51 64, 855 04 64, fax (81) 855 51 64
  e-mail: srserniki@o2.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Gminie Uścimów
  Stary Uścimów 33, 21-109 Uścimów
  tel. (81) 852 30 32
  e-mail: opsuscimow@o2.pl

 • Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
  ul. Lubelska 57A
  tel. (81) 852 62 10

 • Prokuratura Rejonowa w Lubartowie
  ul. Al. 1000-lecia 4
  tel. (81) 851 50 50

 • Sąd Rejonowy w Lubartowie
  ul. Lubelska 57
  tel. (81) 852 68 00